Horsztyński

Rzecz dzieje się na Litwie w roku 1794. W pałacu, w wiejskiej posiadłości hetmana litewskiego Szymona Kossakowskiego (piękne naturalne wnętrza i plenery) trwa uczta, lecz nie uczestniczą w niej jego dzieci, Amelia i pierworodny syn Szczęsny. Amelia p