Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim

Misterium wielkanocne Mikołaja z Wilkowiecka we współczesnej wersji Teatru Wierszalin z Supraśla.