Henryk VI na łowach

Bohater sztuki, Ferdynand Kokl, jest na pozór surowy i szorstki, tak naprawdę jednak jest człowiekiem o złotym sercu, szlachetnym i wielkodusznym. Los srogo go doświadczył, toteż usunął się w cień, wybierając proste, skromne życie strażnika la