Fircyk w zalotach

Zrujnowany Fircyk przyjeżdża na wieś do swojego przyjaciela Arysta. Pragnie ożenić się z jego siostrą Podstoliną, bogatą wdówką. Podstolina udaje brak zainteresowania zalotami Fircyka. Fircyk wyznaje Arystowi, że się żeni, nie mówi jedn