Feinweinblein

Skonstruowany jak nowoczesny poemat dramat Weroniki Murek w reżyserii Mateusza Bednarkiewicza. Spektakl zrealizowany w 2016 roku w ramach projektu TEATROTEKA.

Akcja rozgrywa się zaraz po wojnie w małym miasteczku na Górnym Śląsku. Jego mieszkańcy są zawieszeni i rozdarci między traumą wojny i niepewnym jutrem, miedzy Polską a Niemcami. Żyją w codziennym marazmie, są ofiarami propagandy sowieckiej, tak jak wcześniej byli poddani działaniu propagandy niemieckiej.