Feinweinblein

Miasteczko na Górnym Śląsku, tuż po wojnie. Mieszkańcy są rozdarci między traumą wojny i niepewnym jutrem. Żyją w marazmie, są ofiarami propagandy sowieckiej, tak jak wcześniej niemieckiej. Narzędziem tej propagandy jest radio, z którym