Dziady. Noc pierwsza

II i IV część Mickiewiczowskich „Dziadów” w reżyserii Piotra Tomaszuka i w wykonaniu aktorów Teatru Wierszalin w Supraślu.