Dziady (1983)

Swinarski tu dość rygorystycznie podzielił przestrzeń teatralną. Prawdziwa scena i podest dolny to teren Senatora, jego współpracowników i gości. Górna część podestu to „loża patriotyczna”, zarezerwowana dla stronnict