Dwie głowy ptaka

Bohaterem powieści i sztuki jest Aleksander Waszkowski, ostatni naczelnik powstańczej Warszawy, mianowany przez ostatniego dyktatora powstania Romualda Traugutta.