Dialog o Narodzeniu

Spektakl odnosi się do ponadczasowego toposu lęku przed obcym, żywego od Księgi Wyjścia aż do dziś. Twórcy spektaklu nie odpowiadają na pytanie, która z postaw jest właściwa, ukazują je tylko, pozostawiając widzom rozważania, gdzie umiejscawiają siebie.
„Dialog o Narodzeniu” zamyka projekt Pracowni Staropolskiej, której celem nadrzędnym było przybliżenie widzom tekstów staropolskich i udowodnienie, że dziś pozostają one równie aktualne jak w czasach ich powstawania.

Scenografia: Marek Chowaniec 
Kostiumy: Anna Adamek, Maks Mac 
Charakteryzacja: Katarzyna Szkop 
Muzyka: Barbara Derlak, Piotr Łabonarski