Czwarta siostra

Trzy siostry: Wiera, Katia i Tania mieszkają w Moskwie lat 90. z ojcem, zapijaczonym generałem. Jak u Czechowa, marzą o innym życiu – może w Nowym Jorku. Czy marzenia pomoże urzeczywistnić Kola, przygarnięty sierota?