Barwy uczuć

Spektakl wykorzystuje fragmenty zbioru "Maksyn i rozważań moralnych" Fr. de la Rochefoucauld z 1664r, które korespondują z wykorzystanymi w spektaklu tekstami dramaturgicznymi A. de Musset na temat miłości i natury ludzkiej. Insceniz