Ballady i romanse

Ballady i romanse to literacki ślad okresu bodaj najszczęśliwszego w życiu Mickiewicza, okresu najbardziej niefrasobliwego, pozbawionego poważnych dylematów i trosk. Ballady i romanse w Teatrze Wierszalin są jak Klisze Pamięci lat szczęśliwych