Ballady i romanse

Ballady i romanse to literacki ślad okresu bodaj najszczęśliwszego w życiu Mickiewicza, okresu najbardziej niefrasobliwego, pozbawionego poważnych dylematów i trosk. Ballady i romanse w Teatrze Wierszalin są jak Klisze Pamięci lat szczęśliwych, lat młodzieńczych, lat na zawsze utraconych.
Przypominamy świat, w którym „Ballady i romanse” powstały. Wileńszczyzna, rok 1819 wnętrze klasy lub uniwersyteckiej auli, potem zajazdu lub karczmy potem może nawet wileńskiego teatru z kulisową dekoracją.

Gimnazjalne mundurki aktorów, konwencja improwizowanych z niczego dekoracji, wszechogarniająca muzyczność, rodząca się ze słów napisanych przez samego Mickiewicza, a w przedstawieniu Teatru Wierszalin podkreślana zastosowaniem instrumentów, do których ongiś mogli mieć dostęp sami filomaci – oto tropy, którymi podąża realizacja i telewizyjna adaptacja najnowszego spektaklu Towarzystwa Wierszalin.
Autor: Adam Mickiewicz 
Scenariusz i reżyseria: Piotr Tomaszuk 
Scenografia: Mateusz Kasprzak 
Muzyka: Adrian Jakuć-Łukaszewicz, Piotr Tomaszuk