Antygona

Konflikt etyczny między bohaterami, którzy w różny sposób pojmują hierarchię wartości i praw, stanowią podstawę tragedii Sofoklesa, uznanej za klasyczny wzór doskonałości.