Życie nad rozlewiskiem

Konrad mimochodem oświadcza się Adzie. Partnerka bierze sprawy
w swoje ręce. Ustala termin ślubu na 21 sierpnia. Konrad zawiadamia o dacie ślubu córkę.