Życie nad rozlewiskiem

Do leśniczówki przyjeżdża nowy leśniczy Krzysztof. Tymczasem Tomasz nie może się pogodzić z myślą, że przechodzi na emeryturę.