Zniewolona

Żandarmi zostają poinformowani o buncie w majątku Szefer. Rozpoczyna się rozprawa z lokalnymi chłopami. Marszałek na miejsce wysyła Nikołaja. Nikołaj dowiaduje się o śmierci Katii. Wieść ta dociera również do Sofii. Student i Młynarz uciekają do starego młyna. Tam spotykają Katierinę. Okazuje się, że Zachar nie wypełnił polecenia pani i nie zakopał dziewczyny w grobie. Katierina dowiaduje się, że Aleksiej nie popełnił samobójstwa, lecz został zamordowany.