Zniewolona

Do domu Czerwińskich przyjeżdża Reszetnikow, który twierdzi, że służył z Grigorijem w wojsku. Żąda pieniędzy w zamian za nieujawnienie wyczynów kamrata podczas wojny kaukaskiej oraz zatrzymanie dla siebie tego, w jaki sposób zdob