Zniewolona

Stiepan proponuje Katierinie ucieczkę do Besarabii, ale dziewczyna odmawia. Boi się o los Jarosławy i jej rodziny. Czerwiński jest rozczarowany dochodami z majątku. Poleca Jakowowi za wszelką cenę je podnieść. Nie ufa mu i każe, by Łukjan zliczył i s