Zniewolona

Katia próbuje znaleźć sposób, by wysłać list do biskupa, w którym opisuje sytuację w monastyrze. Siostra Grigoria dowiaduje się o tym i również Katia, jak inne siostry, staje się jej ofiarą. Siostra Ludmiła pomaga Ksieni w