Zniewolona

Katierina ukrywa się w domu Żadana. Kupiec, którego Grigorij Czerwiński poznał w drodze z Kijowa sprowadza do Czerwinki sektę. Sprytny przywódca sekty owija sobie Grigorija wokół palca. Olga Płatonowa stara się, by Andrzej Żadan jej się oświadczył. Dowiaduje się, że u Żadana mieszka młoda kobieta. Postanawia sprawdzić, kto to jest. Rozpoznaje w Katierinie guwernantkę Korieniewów.