Zniewolona

Po otrzymaniu wiadomości od Matuszki Grigorii, że Katia przebywa w monastyrze, Andriej Żadan jedzie do Czernihowa. Katia próbuje znaleźć sposób, by wysłać list do biskupa, w którym opisuje sytuację w monastyrze. Siostra Grigoria