Zniewolona

Olga i Stefan wykradają odurzoną lekarstwami Katię i przewożą do mieszkania Olgi. Andriej stawia cały Kijów na nogi. Żandarmi Bezusa otrzymali portrety Katieriny i Stefana. Kontrolują wszystkie powozy opuszczające miasto. Nazarowi udaje się od