Zniewolona

Podczas bójki, jaka wywiązuje się między ochroną Andrieja Żandana, a Jabłoniewskim, ginie niemy towarzysz księcia, Czerkies. Jabłoniewskiemu udaje się zbiec. W przebraniu znajduje nocleg U Prochora. Do kuźni Nazara przychodzi Andriej Żadan z p