Zniewolona

Ciężko ranny Żadan zostaje przeniesiony do szpitala. Po miasteczku rozchodzi się plotka, że Katierina jest przeklęta i każdy, kto się do niej zbliży, kończy tragicznie. W czasie, gdy państwo młodzi i ich przyjaciele przebywają w szpitalu, do Czerwink