Znak Orła

Agnieszka wykrada się nocą z obozu ojca, aby spotkać się z Gniewkiem. Łokietek wyprawia Gniewka w ślad za starostą wielkopolskim, którego zaprosili do Malborka Krzyżacy.