Złoty chłopak

Suna poznaje swój pokój w rezydencji Korhanów. Kazim nakazuje córce, by donosiła mu o wszystkim, co się tam dzieje. Ferit zmusza Abidina, by go umówił z Tylanem. Tylan go prowokuje i Ferin dotkliwie go bije. Całą sc