Złoty chłopak

Ferit nalega na Seyran, by dokończyć mecz tenisa stołowego. Seyran przegrywa, ale nie jest skłonna natychmiast zabrać się za płodzenie dziecka. Ferit naciska i dopytuje, co naprawdę łączyło ją z Yosufem. Wezwany chłopak kłamie, że spał z Seyran. Feri