Złoty chłopak

Halis wyrzuca Ferita z domu. Stawia warunki, które chłopak musi spełnić, żeby wrócić. Pelin próbuje się zbliżyć do Ferita, ale chłopak ją odpycha. Orhan chce ubezwłasnowolnić ojca, żeby przejąć firmę. Ferit jedzie do matki, bo ni