Złotopolscy

Wiesiek coraz częściej mówi, że do pracy w komisariacie powinna zostać przyjęta policjantka. Marta rozumie taką konieczność ale nie chce, żeby to była Kalina ani Agnieszka. Kiedy Ziuk pyta Joannę, czy ma przekazać list Biernackiemu, ta jest ob