Złotopolscy

Ziuk nadal przewozi korespondencję między Biernackim a Joanną. Marcysia widząc Marka w kuchni znów atakuje go w sprawie Waldka. Marek zapewnia ją, że działa w sprawie syna. Marcysia ustala szczegóły przyjęcia w związku z przyjazdem Gwis