Złotopolscy

Kleczkowska miała nadzieję, że dzięki nowemu szyldowi nad sklepem Złotopolice zostaną lepiej wypromowane i będzie się w nich lepiej działo. Eleonora zastanawia się, jak mogłoby potoczyć się jej życie, gdyby nie wyjechała ze Złotopolic i wyszła za Emila. Zastanawiając się nad przeszłością, uświadamia sobie, że wielu osobom wyrządziła krzywdę.

Viola coraz częściej odwiedza Tomka. Tym razem zostawia dziecko pod jego opieką, bo sama udaje się na spotkanie w sprawie pracy. Do Tomka niespodziewanie przychodzi brat. Słysząc płacz dziecka, wypytuje czyje ono jest, ale Tomek milczy.