Złotopolscy

Kleczkowska miała nadzieję, że dzięki nowemu szyldowi nad sklepem Złotopolice zostaną lepiej wypromowane i będzie się w nich lepiej działo. Eleonora zastanawia się, jak mogłoby potoczyć się jej życie, gdyby nie wyjechała ze Złotopolic i wyszła za Emi