Złotopolscy

Kleczkowska zatroskana stanem ducha Biernackiego, zapewnia go o swojej lojalności i oddaniu, pomimo że Biernacki nie jest posłem. Julia i Chris cieszą się z powrotu Joanny. Chris chce ją nawet odprowadzić do szkoły, ale Joanna nie chce konfliktu z za