Złotopolscy

Kleczkowska zatroskana stanem ducha Biernackiego, zapewnia go o swojej lojalności
i oddaniu, pomimo że Biernacki nie jest posłem.

Julia i Chris cieszą się z powrotu Joanny. Chris chce ją nawet odprowadzić do szkoły,
ale Joanna nie chce konfliktu z zazdrosną dyrektorką szkoły i woli iść sama.

Hartowny i Rudy zastanawiają się dlaczego Wiesiek jest przeciwny podziałowi nagrody,
a tym samym niechętny Agnieszce. Tymczasem o sprawie oszusta dowiedziała się Kalina.
Telefonowała do Agnieszki i wypytywała o szczegóły.

Zalewska mówi Biernackiemu, że Joanna wróciła do Kamienicy. Biernacki czeka na nią.