Złotopolscy

Między Marcysią a Waldkiem rosną nieporozumienia. Ksiądz Leski zapewnia, że jeżeli Józef będzie chciał złożyć śluby kawalerskie, to on mu je urządzi w kościele. Biernacki wysyła Zalewską na spotkanie z Joanną. Zalewska ma się dowiedzieć, czy przy Joannie nie kręci się jakiś inny mężczyzna. Radek uświadamia Wieśkowi, że problem Marty jest bardziej skomplikowany niż się wydaje. Kiedy Marta mówi o akceptacji wszystkiego, tak naprawdę nie akceptuje tego, co twierdzi, że akceptuje i to wywołuje u niej wewnętrzny konflikt... Marta analizuje zachowanie Marcysi wobec Gwisa i uważa, że Marcysia przesadza z życzliwością wobec aktora. Marcysia jednak nie widzi w swoim zachowaniu niczego niestosownego.