Złotopolscy

Między Marcysią a Waldkiem rosną nieporozumienia. Ksiądz Leski zapewnia, że jeżeli Józef będzie chciał złożyć śluby kawalerskie, to on mu je urządzi w kościele. Biernacki wysyła Zalewską na spotkanie z Joanną. Zalewska ma się dowiedzieć, czy p