Złotopolscy

Kleczkowska nadal wypytuje Grzesia o Krystynę. Tym razem myśli, że chodzi o Krystynę Bigosową i że mąż chodzi z nią do solarium. Grzegorz wypiera się tej znajomości i obiecuje policzyć się z Józefem za te insynuacje. Do Warszawy niespodziewan