Złotopolscy

Waldek mówi Marcysi, że Zalewski zapewnia, że nie sfałszował wyborów. Skoro podejrzenia fałszerstwa spadły na męża, Zalewska boi się, że straci pracę u posła Biernackiego. Agata spotyka się z Heleną i przekazuje prośbę Bartka, żeby zaj