Złotopolscy

Marcysia zastanawia się czy Andrzej brał udział w oszustwie wyborczym. Waldek rozmawia o tym z Zalewskim, który był członkiem komisji. Zalewski zarzeka się, że wybory nie zostały sfałszowane. Julię odwiedza Józef i Magdalena myśli, że