Złotopolscy

W pubie Joanna przesłuchuje kandydatki na asystentki posła Biernackiego. Po każdej rozmowie, mimo perfekcyjnych odpowiedzi kandydatek, daje znak posłowi, że przesłuchiwane osoby nie spełniają oczekiwań. Zmartwiony Biernacki czeka jeszcze na ostatnią