Złotopolscy

Przyjazd Marity Bukowski jest szokiem dla całej rodziny Gabrielów. Nie akceptują jej Eleonora ani Marta, która - z zazdrości o Wieśka - dopuszcza się rękoczynów. Marita zapowiada złożenie skargi do prokuratury. Marek z Barbarą wy