Złotopolscy

Kacper sugeruje Andrzejowi, że kobieta podająca się za Walentynę Złotopolską mogła kupić dokumenty na stadionie Dziesięciolecia, ale Andrzejowi trudno w to uwierzyć. Z tą sugestią udaje się jednak do Froteckiego.
Biernacki ośmielony przez Joannę kupuje jej pierścionek.
Tomek uważa, że Agata powinna przejawiać więcej godności w stosunkach z Radkiem. Tymczasem Agata dostaje telefon ? ktoś kupił jej apartamenty i już nie jest bankrutem.
Zenek odwiedza Biernackiego i pyta o dorobek po stryju Antonim przejęty przez Zalewską, sugerując niepoczytalność stryja. Joanna postanawia zostać na noc u Biernackiego...