Złotopolscy

Radek opowiada Agacie, jak chcąc ulżyć w bólu przyjacielowi, podał mu lekarstwo poza szpitalem, czyli wbrew obowiązującym przepisom. Przyjaciel zmarł, a Radka na dwa lata pozbawiono prawa do wykonywania zawodu lekarza. Radek po tym zdarzeniu j