Złotopolscy

Emil, dowiedziawszy się, że Tomek przebywa w areszcie, próbuje odwieść Marylkę od ślubu z Tomkiem. Marylka jednak nie chce opuścić ukochanego w potrzebie. Marcysia dostrzega podobieństwo w zachowaniu Magdaleny i Andrzeja. Marcel założył podsł