Złotopolscy

Waldek wybiera się z Andrzejem do notariusza w sprawie przepisania połowy domu i ziemi Andrzejowi. Zalewski donosi Froteckiemu, że Zenek prosił go o przewiezienie "skradzionych" kartonów z żywnością z kryjówki do sklepu. Julia chce pogodzenia Marcysi i Waldka i planuje podstęp. Waldek musi zamiast Julii zawieźć do lekarza Marcysię i dzieci, dlatego nie może pojechać z Andrzejem do notariusza. Andrzej denerwuje się, że Waldek zmienił zdanie i zwleka z przekazaniem spadku. Kowalskiego w pubie odwiedza Ilona. Firma Dąbka zgodziła się odsprzedać jej długi Kowalskiego i w ten sposób Jerzy i Ilona są kwita. Emil odwiedza dom Gabrielów. Eleonora czeka na oficjalne oświadczyny. Emil jednak chce tylko omówić sprawę ślubu Marylki z Tomkiem.