Złotopolscy

Monika wyprowadza się z dzieckiem ze Złotopolic. Kleczkowskiej żal Biernackiego. Chcąc pocieszyć posła, tuli go do piersi. Dostrzegłszy te czułości, kucharz obraża się na żonę i przegania ją z kawiarni. Eleonora odkrywa, że Marita ukradła jej list od