Złotopolscy

Skoro Dionizy wyjechał do Szwajcarii, to Eleonora uważa, że powinna pojechać do Złotopolic. Dunin ożenił się z Maritą, a teraz Emil skarży się Biernackiemu, że należy mu się odszkodowanie. Nazywa Dunina szpiegiem, ale Waldek twierdzi, że to porządny