Złotopolscy

Nocując w pokoju Marcysi, Aneta unika kontaktu z Markiem. W rozmowie z Marcysią przyznaje, że niektórych wydarzeń nie da się wymazać z pamięci. Okazuje się, że Haneczka nie lubi Antoniego, bo ten nigdy za siebie nie płaci. Kowalski zwierza się Dąbkowi ze spotkania z Iloną, ale Dąbek go uspakaja, że panuje nad wszystkim. Ilona chce pogrążyć Kowalskiego i prosi Marcela o pomoc. Rozmawia o tym z panią mecenas. Nie wie jednak, że Pipa założył jej podsłuch i teraz z Kowalskim śledzą jej każdy krok.