Złotopolscy

Od powrotu Marty do domu Wiesiek sypia w pokoju matki. Twierdzi, że chrapanie żony go budzi. Kowalskiego odwiedza Mirella i przynosi dokument z urzędu skarbowego. Jerzy musi przedstawić źródła dochodów. Marylce znów śni się Kacpe