Złotopolscy

Waldek pomieszkuje w domu Biernackich, co dziadek wyraźnie ma mu za złe, uznając wnuka za grzesznika. Dionizy znajduje błąkającego się po lasach, porzuconego męża zbyt młodej żony. Udziela Biernackiemu gościny i delikatnie napuszcza go na Waldka.&am