Złotopolscy

W związku z przedłużającą się nieobecnością Weroniki i udowodnionym w trakcie procesu brakiem zainteresowania dziećmi z jej strony, sąd przyznaje opiekę nad nimi ojcu, Mirkowi Gabrielowi. Oznacza to, że Antoś i Oleńka nie będą już w Złotopolicach, c