Złotopolscy

Weronika chce natychmiast jechać do Złotopolic. Pan Dionizy przyjmuje inspektora banku, który przyszedł w sprawie kredytu dla Waldka. Inspektor wycenia nieruchomości Złotopolic, które będą zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Dziadek