Złotopolscy

Waldek jest poważnie zaniepokojony pogarszającym się stanem zdrowia Weroniki. Aneta przyjeżdża do Złotopolic z poufną wiadomością dla Julii. Dionizemu nie podobają się te konszachty za jego plecami. Julia, chcąc go oszczędzić, podaje mężowi środek n